top of page

İsim Analizi

İsim Analizi, bireysel olarak kenidinizi tanıma ve farkındalık geliştirme veya evlilik öncesi Eşinizle uyumlu/uyumsuz tarafları bilme, Arkadaş, eş, sevgili, iş ortağı gibi iki kişinin birbirine olan uyumu, anlaştıkları noktalar veya anlaşamadıkları yönleri nelerdir? Yaşanan ilişkinin boyutu ve geleceğini kapsayan bir analizdir.

Aile Danışmanı

Aile Danışmanlığı Ailelerin sorun çözme kapasitelerinin artırılması; aile içi ilişki ve iletişim sorunlarının azaltılması; zorlu yaşam olayları ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi; sosyal çevreyle ilişkilerinin güçlendirilmesi; ebeveynlik becerileri ve kardeş ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik sunulan koruyucu, önleyici, geliştirici ve rehberlik edici danışmanlık hizmetidir.

isim analizi.jpg

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik; danışanların inanç dünyalarının hayatlarına etkilerini fark etmelerine destek olan ve onların din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkmalarında modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan bir meslek alanıdır

fuknus_logo arka plansız.png

Uzman Eğitmen

Uzman eğitmen

Fuknus

Akademi

Uzman eğitmen, NLP, Beden Dili, Etkili İletişim & Etkili Sunum Teknikleri, Temel Koçluk & Danışmanlık becerileri gibi alanlarda farkındalıklarını artırmak ve beceri kazanmalarını sağlamaktır. Programdaki konular belirlenen alanlar çerçevesinde ele alınarak bu bilgi ve becerilerin kurulacak bireysel eğitim şirket & kurumlarında, bağımsız çalışan eğitmenlerin çalışma alanlarında, tüm meslek gruplarında ve iş ortamlarında kullanılması amaçlanmaktadır. Programda ele alınan her bir alanda kişinin farkındalığını artırmak ve uzmanlaştırmak için güçlü yöntem ve teknikler geliştirilmiştir.  Programı kapsamındaki tüm alanlar bir bütünü oluşturup, alanında yetkin ve kendini sürekli gelişmeye ve geliştirmeye adamış profesyonel bir eğitmen yetiştirmeyi amaçlar. Program sürecinde 2 temel yaklaşım benimsenir. Bunlardan ilki bilgi ve teorik kısımların aktarıldığı içerik aktarma süreci diğeri ise verilen bilgi ve teorik eğitimlerin uygulamaya dönüştürüldüğü ve temel becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı beceri geliştirme ve değişim sürecidir.

Mizaç Analizi ve Danışmanlık

Mizaç Analizi ve Danışmanlık, bireyleri kendilerine has olan fiziksel, duygusal ve düşünsel dünyalarında bütüncül olarak değerlendirip kendini tanıma ve tedavi yöntemlerini belirlemektedir. Kişi kendi, eşi veya çocuğunun mizacını bilmesi iletişim ve sevgi dili öğrenmesini ve onu anlaması ve fıtratına uygun davranması demektir. Hiçbir grublandırma mizaca benzemez burç, kan grubu, ırk, renk.. Ancak mizaç davranışlardan tutunda zevklere kadar kişiyi analiz eder. Size iyi gelecek kokuyu, rengi, iklimi, davranışı hatta insanı bile Mizaç ilmi size sunar.

Mizaç Analizi ve danışmanlık

Aile Dizimi Kolaylaştırıcı

Aile Dizimi Kolaylaştırıcısı, Aile dizimi terapisinin çıkış noktası, bireylerin kuşaklar öncesinden başlayarak ailelerindeki bireyler ile görünmez bir bağ ile bağlı olduğudur. Her birimiz bir anne ve babadan bu yaşama geldik, var olduk. Var oluşumuzun ardında pek çok etken var. Bazıları bilinen, bazıları yanlış bilinen, bazıları ise hiç bilinmeyen ve sır olarak gizlenen. Her  şey ailede başladı. İşte tüm bu etkenler bugün yaşadıklarımıza etki ediyor. Bir başka deyişle, bugün yaşadıklarımızın ardında geçmişte yaşadıklarımız, ailemizde yaşananlar ve atalarımızın, geçmiş nesillerin yaşadıklarının sistemi etkilemesi var. Aile Konstelasyonu ile yaşamımız boyunca sahip olduğumuz algıların dışına çıkıyoruz ve gerçekliğe dair bir yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuk elbette değişim niyeti ve gelişim arzusuyla başlıyor. Birey kendi olma yolculuğunda; ‘’Ben kimim?’’ sorusuyla birlikte yaşamında bazı şeylerin değişmesini, dönüşmesini istiyor. Daha sağlıklı, mutlu, huzurlu, neşeli, bereketli, başarılı, güçlü, özgür, sağlıklı vb. pek çok unsur barındıran bir yaşam yaşamak ve sürdürmek için kişi arayışta olabiliyor. Ya da sadece kendini, olanı anlamak istiyor. Sorunlarına çözüm arıyor. Tüm bunlar kişiyi profesyonel bir destek almaya, değişime kendinden başlamaya, bilmediklerini öğrenmeye, yeni bir bilince götürebilir. İşte bu noktada;Aile Konstelasyonu çok güçlü katkılar sunabiliyor, çözümler üretebiliyor. Aile Konstelasyonu hem çalışması yapılan bireye, hem çalışmada yer alan tüm grup üyelerine hem de kolaylaştırıcı pozisyonu alan uygulayıcıya hizmet ediyor. İnsana dair ne varsa bu çalışma tamamını kapsıyor.Aile Konstelasyonu yöntemi; bugünümüzü, yaşamımızı, algımızı, kararlarımızı, davranışlarımızı, seçimlerimizi etkileyen dinamikleri ortaya çıkarır ve sisteme (aile, atalar, travmatize olarak bölünmüş benlik parçalarına) iyi hissetme, rahatlama sağlar.

koc.png

Profesyonel Koç, amacınıza ulaşmanız da sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek kişidir. Koç, zenginliğinizi ve potansiyelinizi açığa çıkaran, sizi hem zorlayan hem de motive eden kişidir. Koç, sizin istediğiniz yaşamı sürdürme yolculuğunuz da ortağınızdır. Koç, kendinizi tanımanızı sağlar. Koç, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araçları, yapıyı ve desteği temin eder. Koç, olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar. Koç, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme sürecini sizinle paylaşır. Koçluk programı şimdiki zamanda çalışır, sorunların nedenleri ile değil nasılları ile düşünür ve sonuç odaklıdır. Koçluk, kişiyi harekete geçiren itici güçtür. Danışan, koçluk sürecinde kendisi ve ilişkileri üzerinde farkındalık kazanır. Danışan, süreç boyunca işinde ve özel yaşamında kullanabileceği yeni beceriler geliştirir. Danışan, kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

Profesyonel Koç

©2024  Fuknus.com   Tüm Hakları Saklıdır

bottom of page